MTÜ Do Good projekti eesmärk on  suurendada koostööd ühes valdkonnas tegutsevate  MTÜ-de vahel, laiendada oma tegevust teistesse Eesti linnadesse, arendada koostööd välispartneritega ning kaasata heategevusse uusi vabatahtlikke eraisikuid ja ettevõtteid.

 

Propjekti käigus töötatakse  välja MTÜ-le järjepidev annetuste kogumise kava, sotsiaalse ettevõtluse suunad MTÜ finantsvõimekuse parandamiseks, samuti luuakse või parandatakse  koostööd samas vallas tegutsevate teiste MTÜ-de ja eraisikutega Eestis, Soomes ja Norras.

 

Projekti tulemusena on leitud uus partnereid teiste sarnaste   MTÜ-de seast, laiendatud oma tegevust teistesse Eesti linnadesse, arendatud koostööd välispartneritega ning kaasatud heategevusse uusi vabatahtlikke eraisikuid uute mõtete ja ideedega, samuti on loodud soodne keskkond ettevõtetele heategevusprojektidega ühinemiseks.

 

Projekti partneriteks on Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit ning MTÜ Magdaleena. Koostööd tehakse aga ka lastekodude, turvakodude ja raskustes perede huvide eest seisvate organisatsioonidega, et jõuda kiiremini abivajajateni.

 

Projekti rahastab EMP toestuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

 

 

MTÜ Do Good Programme of Development and Cooperation

1.04-31.12.2015

 

The main aims of the project is to:

-enhance cooperation with others from the same field;

-expand our activities to ohter local cities;

-develope cooperation with foreign partners and to find new volunteers among the compnies as well as individuals.

 

We will develope:

-consistent donations collection plan;

-lines of social entrepreneurship to improve the financial capability;

-create and improve the cooperation with ohter NPO-s and individuals from the same field in Estonia, Finland and Norway.

 

Result of the Project is:

-wider cooperation between NPO-s from the same field;

-expanded activities in ohter cities;

-developed cooperation with foreign partners;

-involved volunteers;

-favorable environment for companies to join with several charity programs.

 

The Project Partners are: NPO Estonian Association of Large Families, NPO Magdaleena.
Also, we are cooperating with shelters, orphange associations and asoosciations that stands for the families in need to reach to them faster and at the right time.
 
Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonia Foundation.

 

Projekti meeskond:

Projektijuht

Kärt Kanne

 

Projekti assistent

Laura Johanna Derkun

 

PARTNERID:

 

 

 

MTÜ Do Good arengu- ja koostööprogramm

1.04.-31.12.2015

gallery/logo